Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

V. ročník mezioborového semináře
Datum konání akce
3. 4.
Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství
středa 3. 4. 2024, 13:00–18:00 hodin

Informace a registrace: www.graviseminare.cz

Registrační poplatek:

  • 400 Kč členové ČES ČLS JEP, ČDS ČLS JEP a ČGPS ČLS JEP
  • 700 Kč nečlenové

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účast na vzdělávací akci bude v rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena 6 kredity pro lékaře.

ODBORNÝ PROGRAM

13:00 Úvod
  doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
13:05 Endokrinologické portfolio (firemní sdělení Merck)

I. ODBORNÝ BLOK

13:10 Porodnické komplikace diabetes mellitus
  prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
13:35 Diabetes mellitus v těhotenství – zajímavé kazuistiky
  MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
14:00 Poporodní důsledky gestačního diabetes mellitus
  MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
14:25 Dyslipidémie v těhotenství
  prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
14:50 Klinická interpretace hormonálních laboratorních testů v těhotenství
  MUDr. Tomáš Brutvan
15:15 Tyreoidální uzly v těhotenství
  doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
15:40 Přestávka 20 minut

II. ODBORNÝ BLOK

16:00 Screening tyreopatií v těhotenství – pohled do historie
  doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
16:25 Metodika realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství
  Mgr. Kateřina Hejcmanová, MUDr. Marcela Koudelková
16:50 Screeningový flexní tyreoidální test v graviditě
  doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
17:15 Analýza nákladové efektivity univerzálního screeningu tyreopatií v graviditě v České republice
  MSc. Jan Tužil, Ph.D.
17:40 Primární aldosteronismus a feochromocytom v těhotenství
  prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
18:05 Zakončení semináře


Délka přednášek: 25 minut včetně diskuze