Akromegalie

Akromegalie je onemocnění, které poprvé popsal francouzský fyziolog a neurolog Pierre Marie (1853–1940) v roce 1886 jako onemocnění charakterizované zvětšením horních a dolních končetin a hlavy. Název je odvozen od řeckých slov akros - krajní, okrajový a megalos - velký). Jedná se o onemocnění vzácné. Klinické projevy nadbytku růstového hormonu závisí na tom, v jakém období života člověka vznikne.

Akromegalie je soubor příznaků, který vzniká tehdy, dojde-li k nadměrné sekreci růstového hormonu po dokončení růstu jedince. Tento stav je dále popsán v přiložené brožuře.

Soubory ke stažení