Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IV. interní hematologická klinika

IV. interní hematologická klinika poskytuje komplexní péči nemocným s krevními chorobami a hormonálními poruchami ve východočeském regionu.

V současnosti disponuje lůžky pro standardní hematologickou péči, hematologickou intenzivní péči, lůžky pro nemocné po transplantaci kostní dřeně a lůžky pro léčbu endokrinologických a interních onemocnění. Provozuje hematologickou a endokrinologickou ambulanci. Součástí kliniky je separátorové centrum, které zajišťuje výrobu destičkových koncentrátů, sběr krvetvorných buněk a provádí léčebné plasmaferézy.

Hematologická laboratoř, která má funkci centrální hematologické laboratoře FN, provádí běžná i specializovaná vyšetření pro fakultní nemocnici a pro východočeský region.

IV. interní hematologická klinika je základnou subkatedry hematologie a subkatedry endokrinologie LF UK pro postgraduální vzdělávání. 

Pracoviště:

  • endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie
  • gynekologická endokrinologie
  • pediatrická endokrinologie