Endokrinologická ambulance, FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50, 100 00 Praha 10 - Vinohrady