Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Naše pracoviště se soustředí na diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s nádory štítné žlázy léčebně ovlivnitelnými prostředky nukleární medicíny a na pacienty s těžšími formami tyreoidální orbitopatie. V oboru nukleárně medicínské diagnostiky poskytujeme služby v širokém spektru celého oboru, v oboru endokrinologie konziliární služby v rámci nemocnice a superkonziliární servis pro spádové endokrinology specializovaný na tyreologii.

Pracoviště:

  • endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie
  • pediatrická endokrinologie
  • lůžkové oddělení specializované na léčbu karcinomů štítné žlázy