Nedostatečnost funkce nadledvin - informace o zajištění glukokortikoidy

Pacient je trvale léčen hormony kůry nadledvin (hydrocortisonem, kortisonem, prednisonem, případně jinými). Tato substituční léčba je životně důležitá a nesmí být přerušena za žádných okolností (bez předchozího rozhodnutí endokrinologa). Dávku glukokortikoidu je nutné zvýšit při každé fyzické a psychické zátěži (stresu). Následně uváděné dávky k zajištění nejčastějších stavů jsou orientační a je nutno je vždy individuálně upravit:

A) Febrilní interkurentní onemocnění:
Obvyklé substituční dávky hydrocortisonu (prednisonu aj.) zdvojnásobujeme při teplotě do 38°C, ztrojnásobujeme při teplotě mezi 38°C.a 39°C, případně podáváme dávky 100-200  mg denně  p.o., i.v. nebo i.m. u těžkých horečnatých stavů (nad 39°C).

B) Bezvědomí, těžké stavy (úrazy, sepse, stavy s výraznou bolestí, zvracení a průjmy) a jiné stavy, kdy není možný perorální příjem:
Glukokortikoidy  musejí být podány bez odkladu ve zvýšených dávkách injekčně (hydrocortison, případně methylprednisolon nebo jiný glukokortikoid v ekvivalentních dávkách) – například hydrocortison 100 mg i.v. ihned a dále 50-100 mg i.v. po 6 hodinách nebo ekvivalentní dávka v kontinuální infuzi podle závažnosti stavu.

C) Velké operační výkony v celkové anestezii:
Večer před operací: (volitelně dle zvážení ošetřujícího lékaře, není potřeba vždy): hydrocortison 50 mg i.v. nebo i.m.
Ráno před operací: hydrocortison 100 mg i.v. nebo i.m.
V průběhu operace: hydrocortison 100 mg v infuzi (při protrahované operaci nebo při poklesu TK dalších 100 mg, event. opakovaně).
Po operaci v operační den: 50 mg hydrocortisonu i.v. nebo i.m. á 6 hodin.

1. pooperační den: 50 mg hydrocortisonu i.v. nebo i.m. á 8 hodin (při nekomplikovaném průběhu).
2. pooperační den: 25 mg hydrocortisonu i.v. nebo i.m. á 8 hodin (při nekomplikovaném průběhu).
3. pooperační den: přechod na p.o. medikaci ve zvýšených dávkách (např. 40 mg denně) (při nekomplikovaném průběhu).

Následující dny: postupný pokles až na obvyklou substituční dávku.
Při komplikacích (bolesti, infekce, hypotenze apod.): zvýšení dávek dle závažnosti až na 50 mg i.v. nebo i.m. po 6 hodinách.

D) Malé chirurgické a stomatochirurgické výkony v lokální anestezii:
50-100 mg hydrocortisonu i.v. nebo i.m., případně p.o. cca 1-2 hodiny před výkonem, pak dvojnásobky obvyklých dávek p.o. v den výkonu, pak obvyklé substituční dávky.

E) Běžné stomatologické výkony (extrakce apod.):
Zvýšená denní dávka hydrocortisonu p.o. v den výkonu (40-50 mg denně), pak obvyklé substituční dávky.  

F) Koloskopie a jiné podobné výkony vyžadující podání laxativ:
Hospitalizace den před výkonem, 50-100 mg hydrocortisonu i.v. nebo i.m. v průběhu přípravy laxativy, dle potřeby doplnění tekutin parenterálně. Individuálně lze v nekomplikovaných případech zvážit ambulantní přípravu se znásobením perorální dávky nebo s parenterální aplikací hydrocortisonu v den přípravy dle volby endokrinologa. Bezprostředně před výkonem 100 mg hydrocortisonu i.v.. Následně dvojnásobky obvyklých dávek p.o. v den výkonu a další den obvyklá substituční dávka.

G) Nekomplikovaný vaginální porod:
Na začátku první doby porodní 50-100 mg hydrocortisonu i.v. nebo i.m. a dále 50 mg i.v. nebo i.m. á 6 hodin během porodu, 1. a 2. den po porodu zvýšená denní dávka  hydrocortisonu p.o. (40-50 mg denně), pak obvyklé substituční dávky.