Informace pro členy

ČES je jednou ze společností České lékařské společnosti JEP. Z mezinárodního hlediska je Česká endokrinologická společnost členem European Society of Endocrinology (ESE) a International Society for Endocrinology (ISE). Všichni členové ČES jsou současně členy ISE a ČES platí za všechny členy individuální členské příspěvky v ISE 3 USD ročně za jednoho člena. V European Society of Endocrinology je členství založeno na individuálním přistoupení jednotlivců a každý člen platí příspěvky sám. Webová stránka ESE je www.ese-hormones.org. Najdete tam všechny potřebné informace včetně způsobu přihlášení se do ESE.

Členům ČES jsou e-mailovou formou zasílány pozvánky na Endokrinologické dny, Postgraduální endokrinologické kurzy a další odborné akce.

Informace o ČES ČLS JEP, zápisy ze schůzí výboru ČES a SAE a různé odborné informace pro endokrinology naleznete na webových stránkách ČES a Sdružení ambulantních endokrinologů (SAE): www.endokrinologie.cz.

V případě dotazů můžete kontaktovat sekretariát ČES: kontaktní osoba ing. Marie Mentlíková, tel. 2 2496 2922, email: marie.mentlikova@lf1.cuni.cz, nebo jednotlivé členy výboru ČES.