Jak se stát členem?

Členem České endokrinologické společnosti ČLS JEP se může stát každý, kdo má o to zájem a souhlasí se stanovami ČLS JEP. Podmínkou členství je též placení členských příspěvků.

Roční členský příspěvek ČLS JEP je 500 Kč

Roční členské příspěvky v ČES:

  • pro všechny členy do 30 let 200 Kč
  • pro pracující vysokoškoláky 300 Kč
  • pro středoškoláky 200 Kč
  • pro důchodce 100 Kč

Výhody členství v ČES:

  • snížené registrační poplatky na akce pořádané ČES
  • snížený členský poplatek v ESE
  • možnost účasti v soutěži o nejlepší publikaci
  • možnost získání grantu ČES

Členem se stanete tak, že vyplníte tuto online přihlášku.

Následně Vám bude zaslán dopis, ve kterém Vás budeme informovat o přístupu k informacím o dění v České endokrinologické společnosti ČLS JEP.