Schůze Výboru ČES (březen 2021)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané on-line dne 9. 3. 2021
Schůze Výboru ČES (březen 2021)

On-line připojení členové výboru (bez titulů podle abecedy): Cvejn, Čáp, Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Vlček, Weiss

Omluvení členové výboru (bez titulů podle abecedy): Bendlová, Dvořáková, Novák, Vrbíková

On-line připojení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, Stejskal

Omluvení členové výboru revizní komise (bez titulů podle abecedy): -

Jednání vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program jednání dne 9. 3. 2021.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 12. 1.
 3. Kršek informoval o virtuálním ECE v květnu 2021. Podle předběžných informací by se prezenční ECE měl konat v Praze v roce 2026.
 4. Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2021, které by se měly uskutečnit 14. - 16. 10. 2021 v Brně (hotel Voroněž).
 5. Členové výboru odhlasovali, aby diplom za cenu prof. Schreibera udělenou v roce 2020 byl prof. Hamplovi předán osobně a diplomy za ceny za nejlepší publikace v roce 2019 byly doc. Bílkovi, MUDr. Hánovi jr. a MUDr. Kopečkové zaslány poštou.
 6. Termín pro odesílání návrhů do soutěže o ceny ČES ČLS JEP za nejlepší publikace v roce 2020 je do 30. 4. 2021. Pravidla jsou na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 7. V hlasování o dodavateli na zhotovení nových webových stránek ČES ČLS JEP zvítězila firma Digital Media Publishing. Ze tří kandidátů (MaVe PR, Trilobite Technologies a Digital Media Publishing) obdržela firma Digital Media Publishing hlasy 8 členů výboru a 2 členové se zdrželi hlasování.
 8. Za styčné osoby pro spolupráci s dodavatelem při tvorbě webových stránek, a to zejména po obsahové stránce, výbor schválil doc. Ježkovou a prof. Šumníka.
 9. Členové výboru se většinově shodli, že v ČR není potřeba plošně zajišťovat tisk „Emergency Card“ pro pacienty s chronickou hypoparatyreózou, jak nabízí ESE z grantu společnosti Takeda.
 10. Límanová informovala o konání konference Jód 2021. Příspěvky z konference by organizátoři a účastníci chtěli v budoucnu publikovat v (Časopise Lékařů Českých).
 11. Hána informoval o nedostupnosti p.o. testosteronu. Ani přes pokračující jednání s plátci se dosud pro p.o. preparát nepodařilo zajistit příznivější úhradu. Nadále zůstává jediným plně hrazeným přípravkem s testosteronem Sustanon inj.
 12. Kršek oznámil, že doc. Vrbíková ve spolupráci s MUDr. Stejskalem připravili žádost a další potřebné dokumenty k prodloužení SLP pro Cynomel tbl., které byly odeslány na SÚKL a MZ ČR.
 13. Šnajderová informovala, že se firma Ferring, sponzor tradičního „Podzimního endokrinologického sympozia“, letos nebude podílet na jeho organizaci. Po krátké diskuzi převážil názor, aby konání letošního „Podzimního endokrinologické sympozia“ bylo odloženo na další rok.
 14. Výbor schválil následující žádosti o členství v ČES ČLS JEP:
  • Hermannová Šárka, MUDr. – FTN
  • Hájková Zuzana, MUDr. – CAZP ÚVN Praha
  • Borský Pavel, MUDr. – Váš praktik s.r.o.
  • Toušová Renata, MUDr. – Dětská psychiatrická nemocnice Louny
  • Koščál Mojmír, MUDr. – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
  • Neuschlová Lenka, MUDr.  – PN Bohnice
  • Táborský Jakub, MUDr.  – Neurochirurgická klinika FN Motol
  • Bártů Alžběta, MUDr. – IKEM
  • Cinkajzlová Anna, Mgr., Ph.D. – VFN Praha
  • Žabková Kristýna, MUDr. – 3. IK VFN
 1. Data dalších schůzí výboru v knihovně/Charvátově sále 3. interní kliniky 1. LF a UK nebo on-line (bude upřesněno):
  • 11. 5. 2021 od 15:00, poté bude následovat schůze programového výboru Endokrinologických dnů 2021 

Zapsal, 9. 3. 2020
Jan Jiskra