4. workshop věnovaný péči o pacienty s onemocněním hypofýzy nejen z pohledu endokrinologa

4. workshop věnovaný péči o pacienty s onemocněním hypofýzy nejen z pohledu endokrinologa

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás pozvali na 4. workshop věnovaný péči o pacienty s onemocněním hypofýzy nejen z pohledu endokrinologa ale i spolupracujících oborů (neurochi­rurga, neuropatologa, neurologa a neuroradiologa). Součástí workshopu je možnost prezentace kazuistik s konzultací nálezů. Budeme rádi, když tuto možnost využijete. Přihlásit se je možné nejpozději do 28. 10. 2020. Vzdělávací akce je pořádána podle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastník workshopu obdrží 6 kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání. Na setkání se těší organizátoři   Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. Prof. MUDr. Václav Hána, CSc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.   Seminář se uskuteční pod záštitou firmy Pfizer. Zájemci o workshop se mohou přihlásit přes link uvedený v programu workshopu. Pokud budete mít zájem o konzultaci/pre­zentaci kazuistiky, kontaktuje MUDr. J. Ježkovou: jana.jezkova@vfn.cz

" 4. workshop věnovaný péči o pacienty s onemocněním hypofýzy nejen z pohledu endokrinologa,":http://www.endokrinologie.cz/…20-praha.pdf