Stanovisko výboru ČES ČLS JEP k očkování proti nemoci Covid 19 vydané na základě aktuálně dostupných informací

Stanovisko výboru ČES ČLS JEP k očkování proti nemoci Covid 19 vydané na základě aktuálně dostupných informací
  • přítomnost autoimunitní endokrinopatie není kontraindikací očkování proti nemoci Covid 19;
  • benefity očkování proti nemoci Covid 19 převyšují u pacientů s autoimunitními endokrinopatiemi rizika;
  • nejsou žádné důkazy pro to, že by se po očkování proti nemoci Covid 19 měla nějak měnit nebo upravovat zavedená endokrinologická péče (např. kratší intervaly kontrol apod.).