Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti ČLS JEP o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2018

ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2018
Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti ČLS JEP o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2018

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti ČLS JEP o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2018 Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2018 v těchto kategoriích:

  • knižní publikace (spojená s odměnou 10 000,– Kč);
  • práce v časopisech (spojená s odměnou 5 000,– Kč);
  • práce v časopisech pro autory do 35 let (spojená s odměnou 5 000,– Kč).

Podmínky: • uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci); • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace; • práce primárně vznikla (vznikly) na pracovišti v České republice, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti; • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky. Při splnění těchto podmínek rozhodnou o vítězné publikaci členové výboru tajným hlasováním. Návrhy posílejte elektronicky na e-mailovou adresu: jan.jiskra@lf1.cuni.cz Termín pro odesílání návrhů je do 26. 4. 2019.