Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti ČLS JEP o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2019

ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie
Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti ČLS JEP o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2019

Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie v roce 2019 v těchto kategoriích:

knižní publikace (spojená s odměnou 10 000,– Kč); práce v časopisech (spojená s odměnou 5 000,– Kč); práce v časopisech pro autory do 35 let (spojená s odměnou 5 000,– Kč).

Podmínky:

• uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci); • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace; • práce primárně vznikla (vznikly) na pracovišti v České republice, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti; • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky.

Při splnění těchto podmínek rozhodnou o vítězné publikaci členové výboru tajným hlasováním. Návrhy posílejte elektronicky na e-mailovou adresu: jan.jiskra@lf1.cuni.cz K e-mailu přiložte full-texty publikací ve formátu PDF, knižní publikace, které jsou jen v tištěné podobě, doručte na adresu: Jan Jiskra, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 (po ukončení soutěže Vám budou vráceny). Termín pro odesílání návrhů je do 30. 4. 2020.

Jan Jiskra