Vyhlášení soutěže o cenu České endokrinologické společnosti ČLS JEP za publikace v roce 2016

Vyhlášení soutěže o cenu České endokrinologické společnosti ČLS JEP za publikace v roce 2016

Vyhlášení soutěže o cenu České endokrinologické společnosti ČLS JEP za publikace v roce 2016

Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za práce v oboru endokrinologie za rok 2016 v těchto kategoriích: Knižní publikace: spojená s cenou 10 000,– Kč Práce v časopisech: spojená s cenou 5 000,– Kč Práce v časopisech pro autory do 35 let: spojená s cenou 5 000,– Kč

Podmínky: Podmínky pro udílení cen ČES ČLS JEP za nejlepší publikace:

  • uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci);
  • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace;
  • práce primárně vznikla (vznikly) na pracovišti v České republice, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti;
  • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky.

Při splnění těchto podmínek rozhodnou o vítězné publikaci členové Výboru tajným hlasováním.