Vyhlášení soutěže o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie za rok 2017

ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie za rok 2017
Vyhlášení soutěže o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie za rok 2017

Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v oboru endokrinologie za rok 2017 v těchto kategoriích: ** Knižní publikace: spojená s cenou 10 000,– Kč Práce v časopisech: spojená s cenou 5 000,– Kč Práce v časopisech pro autory do 35 let: spojená s cenou 5 000,– Kč

Podmínky:

  • uchazeč může v jednom návrhu přihlásit k ocenění výhradně jednu publikaci (nikoliv soubor publikací), může však podat několik návrhů (každý na jinou publikaci);
  • uchazeč je prvním autorem každé přihlášené publikace;
  • práce primárně vznikla (vznikly) na pracovišti v České republice, je ale možná spolupráce se zahraničními pracovišti;
  • uchazeč je řádným členem ČES ČLS JEP a má řádně zaplacené členské příspěvky.

Při splnění těchto podmínek rozhodnou o vítězné publikaci členové výboru tajným hlasováním.

Návrhy posílejte elektronicky na e-mailovou adresu: jan.jiskra@lf1.cuni.cz Termín pro odesílání návrhů je do 10. 4. 2018.