Výsledky soutěže o nejlepší publikaci v dětské endokrinologii

Vítězové soutěže o nejlepší prvoautorskou publikaci v mezinárodním časopisu se známým faktorem impaktu v oboru dětská endokrinologie za roku 2020
Výsledky soutěže o nejlepší publikaci v dětské endokrinologii

V kategorii autorů do 35 let věku získává ocenění MUDr. Vít Neuman za článek „Gluten-free diet in children with recent-onset type 1 diabetes: A 12-month intervention trial“. Článek byl publikován v časopisu Diabetes, Obesity, Metabolism, 2020;22:866–872 (IF 6,092)

V kategorii autorů bez rozdílu věku získává ocenění MUDr. Jana Malíková, PhD, za článek „Functional Analyses of HNF1A-MODY Variants Refine the Interpretation of Identified Sequence Variants“. Článek byl publikován v časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2020;105:e1377–e1386 (IF 5,399)