Výsledky voleb do výboru a revizní komise České endokrinologické společnosti ČLS JEP

Výsledky voleb do výboru a revizní komise České endokrinologické společnosti ČLS JEP

výsledky voleb do výboru

výsledky voleb do revizní komise

Poznámka: MUDr. Stejskal preferoval setrvání v revizní komisi, tudíž se mezi členy výboru posouvají MUDr. Cvejn a prof. Šumník