Elektronická verze časopisu DMEV 3/2021

Máte zájem o zasílání elektronické formy časopisu?
Elektronická verze časopisu DMEV 3/2021

Vydavatelství TIGIS je připraveno posílat členům České endokrinologické společnosti časopis Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa (DMEV) v nové moderní elektronické formě. Máte-li zájem o zasílání této elektronické formy časopisu, prosím zašlete svou e-mailovou adresu na: loudova@tigis.cz a připojte poznámku „Mám zájem o zasílání elektronické formy DMEV“.

DMEV 3/2021

OBSAH
EDITORIAL

DIABETOLOGIE
Za výbory odborných společností: Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek, Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021

Jan Peregrin
Endovaskulární léčba kritické končetinové ischemie u pacientů s diabetem

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Sérový testosteron v patogenezi diabetes mellitus 2. typu

ENDOKRINOLOGIE
Jan Jiskra
Specifika léčby hypotyreózy v atypických situacích

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při zajištění optimálního klinického účinku. První část.

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosteron a obezita u mužů

ZPRÁVA Z WEBINÁŘE ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
Kardiovaskulární riziko diabetika ve světle nejnovějších dat aneb co skutečně určuje riziko diabetického pacienta?

INFORMACE
POKYNY AUTORŮM