Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa

Virtuální forma setkání: Sobota 13. 11. 2021 9.00 – 15.30 hod
Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa
REGISTRACE

Účast na akci je bez registračního poplatku.

Program

9.00 – 9.15 Úvod
  prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
9.15 – 10.00 Hypofyzární syndromy z pohledu praktické imunologie
  MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. • Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
10.00 – 10.30 Hypofyzární onemocnění a poruchy glukózového metabolismu
  prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
10.30 – 11.00 Indikace a úskalí léčby růstovým hormonem
  prof. MUDr. Václav Hána, CSc. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
   
11.00 – 11.30 Přestávka
   
11.30 – 12.00 Indikace a očekávání výsledku neurochirurgické operace z pohledu endokrinologa
  doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
  MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D. • Interní klinika 1. LF UK a VFN
12.00 – 12.30 Kdy radí neurochirurg neoperovat?
  prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. • Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
  MUDr. Martin Májovský, Ph.D. • Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
   
12.30 – 13.30 Oběd
   
13.30 – 14.00 Kazuistiky – konzultace – mezioborová diskuze
  Radiolog: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. • MR pracoviště, RDG klinika 1. LF UK a VFN
14.00 – 15.15 Zajímavé kazuistiky s doporučením pro praxi
  Multidisciplinární spolupráce jednotlivých specialistů
15.15 – 15.30 Diskuze, závěr

Soubory ke stažení

velikost 1 466 KB