Schůze Výboru ČES (září 2021)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 7. 9. 2021
Schůze Výboru ČES (září 2021)

Přítomní členové výboru (bez titulů podle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Novák, Šumník, Vlček, Vrbíková, Weiss
Omluvení členové výboru (bez titulů podle abecedy): Novák, Šnajderová, Vrbíková
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová

Jednání vedl předseda pro. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program jednání dne 7. 9. 2021.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 11. 5. 2021.
 3. Prof. Kršek slavnostně předal cenu prof. Schreibera prof. Hamplovi.
 4. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2021, které se uskutešní 14. - 16. 10. 2021 v Brně (hotel Voroněž).
 5. Prof. Kršek připomněl blok ČES ČLE JEP na XXVIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP 20. - 23. 10. 2021 v Brně: Jan Čáp: Endokrinologické následky onkologické léčby, Vít Zitkán: Hypokalcémie, diferenciální diafnostika a léčba, Jan Škrha jr.: Hypoglykémie, diferenciální diagnostika.
 6. Pro. Kršek, doc. Ježková a prof. Šumník informovali o přípravě nových webových stránek.
 7. Výbor shcválil kritéria pro léčbu akromegalie pasireotidem, která budou umístěna na webové stránky ČES ČLS JEP.
 8. Výbor schválil Centra pro léčbu hypoparatyreózy přípravkem rhPTH. Jejich seznam bude umístěn na webové stránky.
 9. Výbor projednal návrh prof. Weisse na změnu organizace péče o jedince s poruchou pohlavní identity v dětství a dospívání. V současné situaci výbor podporuje snahu přesunout část této péče ze specializovaných center do regionů a přiřadit ji k centrům pro léčbu analogy gonadoliberinu z indikace centrální předčasné puberty. Současně však výbor vyjádřil potřebu komplexní změny organizace této péče v udoucnosti tak, aby odpovídala mezinárodním standardům. Za tímto účelem ustanovil pracovní skupinu ve složení doc. Šnajderová, prof. Lebl, prof. Šumník, MUDr. Weiss, doc. Zapletalová a dr. Neumann, která bude o této problematice se sexuology, endokrinology a dalšími kompetentními orgány dále jednat.
 10. Prof. Kršek informoval o možnosti nominace mladého endokrinologa na Endo-Bridge (5th Early Career Clinical Endocrinology, 21 October 2021, at 13:00 - 14:30 CEST, the session will focus on "Use of decision support systems in endocrinology").
 11. Výbor odsouhlasil znění zkušebních otázek k atestaci z Endokrinologie a diabetologie. Jejich znění bude umístěno na webové stránky ČES ČLS JEP.
 12. Změny členské základny. Výbor schválil následující změny členské základny: 
  žádosti o nová členství v ČES ČLS JEP: MUDr. Vaňková Simona (FTN), MUDr. Brožová Jitka (FN Plzeň), MUDr. Kvíčalová Karolína (FNUSA Brno), doc. MUDr. Souček Ondřej (FN Motol)
  zrušená členství: MUDr. Beatrix Maláková (FNKV), Ing. Markéta Šimková (Endokrinologický ústav), prof. MUDr. Ivana Žofková, DrSc. (Endokrinologický ústav), MUDr. Jana Kotasová
 13. Data dalších schůzí výboru
  - 14. 10. 2021 v rámci Endokrinologických dnů v Brně
  - 9. 11. 2021 v 15,00 v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Zapsal, 7. 9. 2021
Jan Jiskra