Volby do výboru a revizní komise ČES ČLS JEP

Volby na volební období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025
Volby do výboru a revizní komise ČES ČLS JEP

Výbor ČES ČLS JEP na svém zasedání 9. 11. 2021 rozhodl o konání voleb do Výboru a Revizní komise ČES ČLS JEP na volební období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.

U členů, kteří uvedli svoji emailovou adresu, proběhnou volby elektronicky, u ostatních korespondenčně. Návrh kandidátů bude probíhat od 19. 11. 2021 do 28. 11. 2021. Do 5. 12. 2021 připraví volební komise kandidátní listiny do Výboru a Revizní komise. Vlastní volby se uskuteční od 10. 12. 2021 do 19. 12. 2021. Výbor zvolil členy volební komise: MUDr. Ivan Raška, PhD. (předseda), MUDr. Lukáš Plachý, PhD. (člen) a MUDr. Jitka Čepková, PhD. (členka).

Prosíme Vás o aktualizaci jedné Vaší e-mailové adresy (zašlete ji do 15. 11. 2021 i se svým jménem na email: cle@cls.cz), na kterou Vám bude zaslán odkaz na volební formuláře.

Složení současného Výboru a Revizní komise najdete na webových stránkách ČES ČLS JEP (Členové výboru - endokrinologie.cz)