Mezioborový seminář - Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

III. ročník odborného mezioborového semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství se bude konat 18.5.2022, 13:00 – 18:00 hodin.
Mezioborový seminář - Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství
Pořadatel: Pharma Product Management ve spolupráci s III. interní klinikou 1. LF UK a VFN, ČES ČLS JEP a ČDS ČLS JEP.
Záštita: ČES ČLS JEP a ČDS ČLS JEP
Odborní garanti: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Odborný koordinátor: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Informace a registrace: www.graviseminare.cz
Registrační poplatek: 300 Kč členové ČES ČLS JEP, ČDS ČLS JEP a ČGPS ČLS JEP 500 Kč nečlenové
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účast na vzdělávací akci bude v rámci celoživotního vzdělávání ohodnocena 6 kredity pro lékaře.

Odborný program

I. BLOK 13:00 – 15:40

Úvod:
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Progesteron a jeho deriváty - vliv na průběh těhotenství
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Léčba pregestačního diabetes mellitus
as. MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
Léčba gestačního diabetes mellitus
as. MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
Vliv kompenzace diabetu na fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. typu
as. MUDr. Patrik Šimják, Ph.D.
Zásobení jódem u těhotných diabetiček
MUDr. Hana Vítková
Hypofyzární poruchy v graviditě
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.

Přestávka 15 minut

II. BLOK 15:55 – 18:00

Léčba hypokortikalismu v těhotenství
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Význam jódu v graviditě
MUDr. Kristýna Žabková
Normy tyreoidálních laboratorních parametrů v graviditě – update 2021
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Vývoj názorů na léčbu hypotyreózy v graviditě
doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
Časný záchyt tyreopatií v ČR – projekt ÚZIS, VFN a 1. LF UK
MUDr. Marcela Koudelková

Délka přednášek: 25 minut včetně diskuze


Pořadatel, organizační a technické zajištění:

PHARMA Product Management s.r.o.
Havlíčkova 294, 500 02 Hradec Králové
E-mail: info@pharma-pm.cz, tel.: 777 753 360
www.pharma-pm.cz

Hlavní partner semináře:

Vystavovatel: