prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

Dne 23. 1. 2022 by se dožil 86 let pan prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., dlouholetý předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP a „Rytíř českého lékařského stavu“.
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

Jeho „rytířství“ nebylo dáno formálním udělením tohoto titulu, nýbrž jeho charakterem, pevností názorů, skromností a hluboce humánním cítěním. Na profesora Marka vzpomínáme jako na nejvýznamnější postavu české moderní endokrinologie. Jeho mezinárodní věhlas dalece překročil hranice naší země. Čest jeho památce.