Výsledky voleb do výboru a revizní komise odborné společnosti ČES ČLS JEP

Nově zvolení členové pro období 2022 až 2025
Výsledky voleb do výboru a revizní komise odborné společnosti ČES ČLS JEP

Do výboru společnosti byli po sečtení elektronických a poštovních hlasů (celkem 157) pro období 2022 až 2025 zvoleni tito členové (řazeno abecedně):

    Celkem počet hlasů Elekronické hlasování Poštovní hlasování  
1 prof. MUDr. Kršek Michal CSc. MBA 97 94 3 souhlasí s funkcí ve výboru
2 prof. MUDr. Hána Václav CSc. 81 80 1 souhlasí s funkcí ve výboru
3 doc. MUDr. Jiskra Jan Ph.D. 80 77 3 souhlasí s funkcí ve výboru
4.-5. prof. MUDr. Čáp Jan CSc. 76 74 2 souhlasí s funkcí ve výboru
4.-5. doc. MUDr. Ježková Jana Ph.D. 76 74 2 souhlasí s funkcí ve výboru
6 doc. RNDr. Bendlová Běla CSc. 55 53 2 souhlasí s funkcí ve výboru
7 doc. MUDr. Gabalec Filip Ph.D. 53 53 0 souhlasí s funkcí ve výboru
8 MUDr. Kosák Mikuláš, Ph.D. 48 46 2 souhlasí s funkcí ve výboru
9 prof. MUDr. Zelinka Tomáš, CSc. 47 45 2 souhlasí s funkcí ve výboru
10 doc. MUDr. Šnajderová Marta CSc. 46 45 1 souhlasí s funkcí ve výboru
11 prof. MUDr. Lebl Jan CSc. FCMA 45 44 1 souhlasí s funkcí ve výboru
12 prof. MUDr. Vlček Petr CSc. MHA 44 41 3 souhlasí s funkcí ve výboru
13 prof. MUDr. Šumník Zdeněk Ph.D. 42 40 2 souhlasí s funkcí ve výboru
14 MUDr. Krčma Michal Ph.D. 37 36 1 souhlasí s funkcí ve výboru
15 MUDr. Dvořáková Marcela Ph.D. 32 31 1 souhlasí s funkcí ve výboru

Po odmítnutí MUDr. Zdeňka Nováka postoupila z 16. na 15. místo MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Kompletní výsledky

voleb do výboru společnosti ČES ČLS JEP

Do revizní komise společnosti byli po sečtení elektronických a poštovních hlasů (celkem 126) pro období 2022 až 2025 zvoleni tito členové (řazeno abecedně):

1 MUDr.  Hána Václav ml., Ph.D.
2 MUDr.  Stejskal Richard
3 MUDr.  Weiss Vladimír, CSc.
Kompletní výsledky

voleb do revizní komise společnosti ČES ČLS JEP

Po sečtení elektronického a poštovního hlasování s funkcí v revizní komisi společnosti nesouhlasili nově zvolení členové do výboru společnosti a dále MUDr. Kodedová Dagmar, MUDr. Zajíčková Kateřina, Ph.D. 

V Praze dne 11.1.2022

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
předseda volební komise