Elektronická verze časopisu DMEV 1/2022

Elektronická verze časopisu DMEV 1/2022

Vydavatelství TIGIS je připraveno posílat členům České endokrinologické společnosti časopis Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa (DMEV) v nové moderní elektronické formě. Máte-li zájem o zasílání této elektronické formy časopisu, prosím zašlete svou e-mailovou adresu na: loudova@tigis.cz a připojte poznámku „Mám zájem o zasílání elektronické formy DMEV“.

DMEV 1/2022

OBSAH
EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Kateřina Urbancová, Igor Karen, Štěpán Svačina, Karel Rychna, Michaela Urbášková
Studie CAPTURE: Prevalence kardiovaskulárních onemocnění u dospělých s diabetem 2. typu v České republice

Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Martin Haluzík, Michal Kršek, Antonín Pařízek, Patrik Šimják
Screening diabetu po porodu u žen s anamnézou GDM

Vojtěch Mezera, Denisa Tyčová
Predikce výskytu syndromu diabetické nohy v Pardubickém kraji do roku 2050

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl, Michal Kudla
Hepatopatie indukovaná/asociovaná domácí parenterální výživou (PNALD, IFALD, PNAC)

ENDOKRINOLOGIE

Radek Šimák, Jan Gojda, Michal Kršek
Účinky růstového hormonu ve vztahu k duktálnímu adenokarcinomu pankreatu

Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Anabolické steroidy – jejich využití a zneužití

INFORMACE
POKYNY AUTORŮM