prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 17. září 2022 ve věku 91 let zemřel emeritní dlouholetý ředitel Endokrinologického ústavu v Praze, přední osobnost nejen české, ale i světové endokrinologie.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc., se narodil 19. listopadu 1930 v Banské Bystrici. Již v Praze Luboslav vystudoval střední a později i vysoké školy – nejprve organickou chemii na tehdejší Matematicko-fyzikální fakultě a poté medicínu na Fakultě všeobecného lékařství UK.

Profesní život pana profesora je spojen s Endokrinologických ústavem v Praze. V roce 1957 nastoupil do nově založeného tehdy Výzkumného ústavu endokrinologického, kde z popudu prvního ředitele ústavu doc. Šilinka vybudoval steroidní laboratoř. Toto pracoviště se stalo brzy vedoucím centrem steroidního výzkumu v tehdejším Československu.

Jako ředitel Endokrinologického ústavu (v letech 1983-1987 a 1990-2000) se prof. Stárka osvědčil i jako skvělý manažer - modernizoval strukturu pracovišť ústavu a rozšiřoval jeho zaměření o nové obory. Prof. Stárka se nadšeně věnoval výzkumu. Medicínské a současně přírodovědné vzdělání a jeho encyklopedické znalosti mu umožnily hledat a nalézat nová témata a formulovat nové otázky, jejichž výzkum se pak v řadě případů stal novým směrem v endokrinologii. Inovativní přístup a zvídavý duch jej provázel do konce života. Prof. Stárka publikoval přes 1100 odborných článků, jeho citovanost dosáhla 5676 a H-index = 37. Své zkušenosti zúročil při vydání řady monografií, které se staly základními učebnicemi v oboru. Prof. Stárka stál při založení Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, který se řadí k nejuznávanějším časopisům v oblasti základního i klinického výzkumu steroidů. Prof. Stárka byl dlouholetým členem fakultních vědeckých rad a České lékařské akademie, zakládajícím členem Učené společnosti. Dlouhodobě působil ve výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP, kde byl řadu let místopředsedou.

Prof. Stárkovi se dostalo za jeho činnost četných uznání. Se svým kolektivem získal čtyřikrát Cenu ministra zdravotnictví, ceny odborných společností, stal se nositelem čestné medaile Univerzity v Helsinkách a v roce 2015 mu byla za zásluhy o rozvoj vědy udělena Medaile Učené společnosti České republiky.

Až do posledních chvil svého života pan profesor pravidelně ústav navštěvoval, sledoval novinky v endokrinologii, přicházel s originálními nápady, pilně publikoval a aktivně se zapojoval do dění ústavu. A to vždy vlídně, s nadhledem a s osobitým humorem. Byl nám skvělým učitelem i společníkem. Bude nám moc a moc chybět.

Poslední rozloučení s panem profesorem se koná v úterý 27. září 2022 v 11:00 hodin v kostele sv. Voršily v Praze 1, Národní 8.

Čest jeho památce!

Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, 116 94