Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2022)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané 13. 9. 2022
Zápis ze schůze Výboru ČES (září 2022)

Způsob konání: prezenčně, knihovna III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Hána sr., Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Weiss
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Stejskal

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 13. 9. 2022.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 12. 5. 2022.
 3. Výbor schválil MUDr. Jakubíkové cestovní grant na ECE 2022 v Miláně ve výši 15000,- Kč.
 4. Prof. Kršek informoval, že 46. Endokrinologické dny se budou konat v Olomouci, ve dnech 12. - 14. 10. 2023.
 5. Výbor ČES ČLS JEP vydal písemné podpůrné stanovisko návrhu na sdílený kód a úhradu vyšetření AMH, který podává ČGPS ČLS JEP.
 6. Výbor jednal o výpadku dodávek přípravků Androcur 50 mg tbl. a Sustanon 250 mg inj. Náhrada Sustanonu je možná neregistrovaným přípravkem Testosteron Galén, či přípravkem Nebido. Dodávka Sustanonu již byla obnovena. Přípravek Androcur má trvale krátkodobé výpadky, které členové výboru nemohou nijak ovlivnit.
 7. MUDr. Krčma připravil „Žádost o zahájení revize a stanovení druhé (zvýšené) úhrady transdermální formy testosteronu“, kterou výbor schválil a bude odeslána na SUKL prostřednictvím prof. Švihovce.
 8. Výbor informuje o novém způsobu podávání žádostí o členství v ČES ČLS JEP pomocí webového formuláře, návod žadatelé naleznou na stránkách ČLS JEP nebo na stránkách ČES ČLS JEP pod odkazem: https://www.cls.cz/aktuality/manual-pro-cleny-prihlaseni-do-profilu-clena-cls-jep-12187
 9. Výbor schválil informační leták „Kouření a endokrinní orbitopatie“, umístění loga do tohoto letáku a jeho zveřejnění na stránkách ČES ČLS JEP. Na návrh několika členů výboru budou na webové stránky rovněž umístěny citace publikací a mezinárodních doporučení, které škodlivost kouření u endokrinní orbitopatie popisují.
 10. Výbor nominoval zástupce ČES ČLS JEP do pracovní skupiny pro „Screening tyreopatií v těhotenství“ (bez titulů podle abecedy): Jan Jiskra (Praha), Hana Munteanu (Brno), Hana Šarapatková (Olomouc), Drahomíra Springer (Praha). Za ČGPS ČLS JEP byly nominováni: Vladimír Dvořák (Brno), Antonín Pařízek (Praha), Aleš Skřivánek (Olomouc).
 11. Výbor jednal o předatestačním kurzu na jaře 2023 v Ostravě, kde se mají zkoušet atestace. Podle dostupných informací z oddělení specializačního vzdělávání, FN Ostrava konání předatestačního kurzu neplánuje, protože nemá tento kurz akreditovaný. Výbor považuje tuto situace za nepřijatelnou a podnikne další kroky, aby tato situace v budoucnu už nenastala. Za průběžné aktualizace informací o termínech a místech a atestací a předatestačních kurzech na webových stránkách ČES ČLS JEP bude nově odpovědný prof. Čáp.
 12. Výbor ČES ČLS JEP udělil záštitu nad dalším ročníkem semináře „Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa”, který se uskuteční v Praze dne 19.11.2022 (místo konání bude upřesněno).
 13. Změny členské základny, snížení příspěvků:
  Výbor schválil následující nové členy ČES ČLS JEP:
  - MUDr. Lenka Málková, Intendia klinika s.r.o., Chrudim
  - MUDr. Veronika Grinholc, Endokrinologický ústav, Praha
  - MUDr. Zuzana Lešková-Hájková, Endokrinologický ústav, Praha
  - MUDr. Lucie Lysková, III. interní klinika, FN Olomouc
  - MUDr. Judita Klímová, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
  - MUDr. Renata Arias, Diakom s.r.o., Písek
  - MUDr. Anna Stočková, Rychnov nad Kněžnou (Nemocnice Náchod a.s.)
  - MUDr. Kateřina Amchová, Háje nad Jizerou
  - MUDr. Eliška Kalinová, Poliklinika Prosek a.s., Program Health Plus
  - MUDr. Markéta Vaculová, III. chirurgická klinika, FN Motol

  Ukončení členství na vlastní žádost: 31. 12. 2021 MUDr. Drahomíra Maňáková

  Výbor schválil snížení příspěvků po dobu rodičovské dovolené:
  - MUDr. Petra Šťastná: snížení příspěvků na 1 rok na 100,- Kč
  - MUDr. Kateřina Kohlertová: snížení příspěvků na 2 roky na 100,- Kč
  - MUDr. Krejčí Marie: snížení příspěvků na 1 rok na 100,- Kč
 14. Výbor určil následující data dalších schůzí:
  - 15. 11. 2022
  - 17. 1. 2023
  - 21. 3. 2023
  - 9. 5. 2023
 15. Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

Praha 16. 9. 2022, zapsal Jan Jiskra