Elektronická verze časopisu DMEV 3/2022

Elektronická verze časopisu DMEV 3/2022

DMEV 3/2022

OBSAH
Editorial

DIABETOLOGIE

Eva Horová, Martina Breburdová, Vladimíra Fejfarová, Lukáš Plachý, Klára Sochorová, Vladimír Tuka, Jitka Zemanová, Martin Prázný
Doporučení pro fyzickou aktivitu u diabetes mellitus České diabetologické společnosti ČLS JEP

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl
Metabolická kostní choroba u nemocných na domácí parenterální výživě

ENDOKRINOLOGIE

Judita Klímová, Jana Ježková
Gynekomastie u dospělých

Luboslav Stárka
Obesogeny v našem prostředí

ZPRÁVY

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
In memoriam

Ohlédnutí za setkáními s Iwarem Klimešem

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
In memoriam

POKYNY AUTORŮM