Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa

Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa
REGISTRACE

Účast na akci je bez registračního poplatku.

Program

9.00 – 9.15 Úvod
  prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
9.15 – 10.00 Indukce puberty u dětí s hypogonadismem
  doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
10.00 – 10.50 Selární problematika – odpovědi na otázky
  prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, prof. MUDr. Václav Hána, CSc.,
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D. • Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
   
10.50 – 11.20 Přestávka
   
11.20 - 11.50 Pohled do historie 
  Substituční léčba glukokortikoidy
MUDr. Adéla Krausová • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Substituce antidiuretického hormonu
MUDr. Václav Hána ml., Ph.D. • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Historie operativy selárních lézí
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. • Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
11.50 – 12.30 Úskalí diagnostiky a léčby Cushingovy choroby
  prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Brutvan • 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
plk. gšt, MUDr. Václav Masopsut, Ph.D., MBA, LL.M, DBA • Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. • Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
   
12.30 – 13.30 Oběd
   
13.30 – 14.00 Kazuistiky – konzultace – mezioborová diskuze
  Radiolog: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. • MR pracoviště, RDG klinika 1. LF UK a VFN
14.00 – 15.15 Zajímavé kazuistiky s doporučením pro praxi
  Multidisciplinární spolupráce jednotlivých specialistů
15.15 – 15.30 Diskuze, závěr

Odborný garant: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastník po absolvování akce získá 6 kreditů.

Akce je pořádána společností Meritis s.r.o. ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP