John J. Kopchick, PhD.

Přednáška pana profesora na téma „Impact of the GH-IGF Axis on Adipose Tissue and Aging“.
John J. Kopchick, PhD.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na jaře 2022 navštívil naši republiku profesor John J. Kopchick, PhD. Profesor Kopchick se narodil 2. 11. 1950. Vystudoval biologii na Indiana University of Pensylvania (IUP). Titul PhD. obhájil na Graduate School of Biomedical Sciences v Houstonu v Texasu v roce 1980 na téma „Rauscher murine leukemia virus reverse transcriptase“. V současnosti je profesorem na Ohio University in Athens v Ohiu. Endokrinologické veřejnosti je znám především jako spoluobjevitel antagonisty růstového hormonu pegvisomantu. Za zmínku stojí, že byl podle něj pojmenován, jako uznání jeho vědeckého přínosu pro IUP, dinosaurus (Yuxisaurus kopchicki), jehož pozůstatky byly objeveny v roce 2022 v čínské provincii Yuxi.

Profesor Kopchick za svého pobytu v Praze přednesl dvě přednášky. Jednu z nich, kterou přednesl na endokrinologickém semináři 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK dne 29. 4. 2022 na téma „Impact of the GH-IGF Axis on Adipose Tissue and Aging“, máme nyní se svolením pana profesora k dispozici. Doufáme, že vás možnost vyslechnout tuto přednášku potěší a že pro Vás bude přínosná.

Michal Kršek, Mikuláš Kosák a Jana Ježková