Stanovisko ČES ČLS JEP k profylaxi jodovými tabletami v případě úniku radiace

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP v současné situaci nedoporučuje plošné vybavení obyvatelstva tabletami s jodem jako prevenci proti případným účinkům ionizujícího záření. Výjimku představují přesně definované oblasti v nejbližším okolí jaderných elektráren v republice.
Stanovisko ČES ČLS JEP k profylaxi jodovými tabletami v případě úniku radiace

Optimální čas užití tablet s jodem je 2-4 hodiny před tím, než je organismus vystaven působení radioaktivního jódu (nejdříve 24 hodin před a nejpozději 4 hodiny po expozici). V takovém případě tablety ochrání před pozdními účinky radiace štítnou žlázu. Plný účinek jedné dávky však trvá jen 24 hodin, takže trvá-li zamoření delší dobu, je nutné i opakované podání, které ale přináší mnohonásobě vyšší riziko následných poruch funkce štítné žlázy a osoby musí být dále sledovány. Z tohoto důvodu je případné použití tablet s jódem oprávněné pouze v případě úniku radiace, nikoliv preventivně. Tablety k tomuto účelu používané obsahují totiž až tisícinásobně vyšší dávku jodu, než je obvyklý denní příjem, a jejich neodůvodněné „preventivní“ užívání může způsobit i vážné poruchy funkce štítné žlázy. Tablety s jodem také v žádném případě nejsou univerzální prevencí proti ozáření jiných orgánů v těle a chrání pouze štítnou žlázu před pozdními účinky radiace.

Od neodůvodněného užívání jódu kvůli obavám z použití jaderných zbraní odrazují rovněž další instituce, jako jsou Česká lékárnická komora (Z monitoringu médií: Preventivní užívání jódu kvůli možné jaderné havárii nemá smysl. Jeho nesprávné | Česká lékárnická komora (lekarnici.cz), Státní ústav pro kontrolu léčiv (Tablety s jódem: Upozornění na rizika neuváženého používání, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Jódové tablety v současné situaci nepotřebujete | Infoportál pro radiační mimořádné události (suro.cz)).  

Podrobné informace (v angličtině) najdete také na stránkách amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Potassium Iodide (KI) | Radiation Emergencies | NCEH | CDC))