Hypofyzární seminář (20. 6. 2023)

Rádi bychom vás pozvali červnový seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.
Hypofyzární seminář (20. 6. 2023)

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na další seminář věnovaný problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí.

Cílem seminářů je především prodiskutovat komplikované pacienty se selárními lézemi, informovat o novinkách v dané oblasti, rozebrat histologické nálezy, zhodnotit výsledky léčby a diskutovat problémy či komplikace v léčbě. Zváni jsou samozřejmě lékaři všech spolupracujících odborností.

Seminář se bude konat v úterý 20.6. v 15.30 na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN v zasedací místnosti, jako obvykle.

Hlavním cílem semináře je konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce.

Pokud budete chtít diskutovat vaše pacienty/ky nebo máte dotazy vztahující se k problematice lézí selární oblasti, pak zašlete informace na email: martin.majovsky@uvn.cz

Účast je možná i v distanční podobě přes MS Teams:

Program:

  • Konzultace nálezů pacientů

Těšíme se na setkání.
David Netuka a Michal Kršek