Stanovisko ČES ČLS JEP k vykazování ultrazvuku štítné žlázy a krku endokrinologem

Stanovisko ČES ČLS JEP k vykazování ultrazvuku štítné žlázy a krku endokrinologem

Stanovisko výboru ČES ČLS JEP k vykazování ultrazvuku štítné žlázy a krku a biopsie štítné žlázy pod kontrolou ultrazvuku endokrinologem

  1. Výbor ČES ČLS JEP považuje za oprávněné vykazovat kód 09139 v případě, že jde o ultrazvukové (UZ) vyšetření nejméně 3 z obvykle se zobrazujících orgánů v oblasti krku, jako jsou zejména: štítná žláza (či zobrazení lůžka štítné žlázy po tyreoidektomii), regionální lymfatické uzliny na krku, příštítná tělíska, jícen, trachea a thymus.
  2. Výbor ČES ČLS JEP považuje za oprávněné při punkci štítné žlázy tenkou jehlou pod UZ kontrolou vykazovat paralelně kód 14220 (vlastní punkce navigovaná UZ) a jeden z kódů pro UZ [09139 (UZ 3 orgánů) nebo 09137 (UZ 2 orgánů) nebo 09135 (UZ 1 orgánu)], protože jde o dvě různé procedury a UZ navigace punkce spojená s UZ vyšetřením konkrétního uzlu nenahrazuje komplexní vyšetření okolního parenchymu obou laloků štítné žlázy, regionálních lymf. uzlin, příštítných tělísek, event. dalších orgánů a tkání na krku.

Praha 26. 6. 2023

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
předseda ČES ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Jiskra, PhD.
vědecký sekretář ČES ČLS JEP