Stanovisko výboru ČES k lázeňské léčbě

Stanovisko výboru ČES k lázeňské léčbě

Výbor ČES považuje paušální indikaci lázeňské léčby u endokrinních onemocnění za postup neodpovídající pravidlům medicíny založené na důkazech (EBM, Evidence Based Medicine).

Výjimečně mohou existovat případy, kdy je lázeňská léčba prospěšná. V takovém případě musí být její indikace v souladu s legislativou (zde indikační skupina č. IV, Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí) a zároveň musí být v souladu s názorem ošetřujícího lékaře (zde endokrinologa či diabetologa), který je schopný odborně posoudit individuální prospěšnost této léčby.

Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D

Vědecký sekretář ČES ČLS JEP

prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA

předseda ČES ČLS JEP

Soubory ke stažení