Semináře Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK, VFN a ÚVN

Rádi bychom vás informovali o termínech seminářů věnovaných problematice adenomů hypofýzy a jiných selárních lézí ve prvém pololetí roku 2024.
Semináře Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK, VFN a ÚVN

Termíny:

  • 16.1. - 3.IK
  • 20.2. - ÚVN
  • 19.3. – 3. IK
  • 16.4. - ÚVN
  • 21.5. - 3. IK
  • 18.6. - ÚVN

Hlavním cílem seminářů je konzultace pacientů se selární problematikou a využití mezioborové spolupráce.

Budeme rádi, když se seminářů aktivně zúčastníte.

Jakékoliv dotazy týkající se problematiky selárních lézí jsou vítány. Možná je konzultace MR nálezů, výsledků vyšetření i léčebných postupů.

Vaše dotazy učiní semináře zajímavější a užitečnější!

Účast je možná prezenční i v distanční podobě přes MS Teams.

Těšíme se na setkání při společných seminářích

Michal Kršek a David Netuka