Stanovisko Výboru české endokrinologické společnosti k indikaci vyšetření PSA

Stanovisko Výboru české endokrinologické společnosti k indikaci vyšetření PSA

Výbor ČES se se znepokojením dozvěděl, že odbornost „endokrinologie“ není dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR oprávněna i indikaci vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA), free-PSA i PHI. Výbor považuje tuto skutečnost za neodůvodněnou a neakceptovatelnou a žádá okamžitou nápravu.

Zdůvodnění:
a) Vyšetření PSA, v případě potřeby i free-PSA či PHI je základním vyšetřením, které je nutné provádět před nasazením hormonální substituční terapie mužům s hypogonadismem různé etiologie.

b) Vyšetření je nutné dle situace i v různém intervalu po zahájení léčby k posouzení vývoje a dále pak pravidelně v průběhu při monitorování možných nežádoucích účinků.

c) Vyšetření PSA je indikováno i v dalších situacích, například v diferenciální diagnostice některých osteopatií, zejména ložiskového postižení skeletu aj. 

Z literatury dokládající zdůvodnění uvádíme:

  • Bhasin S, Brito JP, Cunningham GR, et al. Testosterone therapy in men with hypogonadism: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2018; 103: 17156-1744.
  • Corona G, Goulis DG, Huhtaniemi I, et al. European academy of andrology (EAA) guidelines on investigation, treatment and monitoring of functional hypogonadism in males: endorsing organization: European Society of Endocrinology. Andrology 2020;8: 970-987.
  • Cunningham GR, Ellenberg SS, Bhasin S, et al. Prostate-Specific Antigen Levels During Testosterone Treatment of Hypogonadal Older Men: Data from a Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab 2019; 104: 6238-6246.

S pozdravem

Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Vědecký sekretář ČES ČLS JEP

prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA
předseda ČES ČLS JEP