Zapojení do programu screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství,

V případě, že máte zájem zapojit se do programu Screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství, je nezbytné vyplnit formulář, který najdete v tomto článku.
Zapojení do programu screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství,

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

v případě, že máte zájem zapojit se do programu Screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství, je nezbytné vyplnit formulář, který najdete na tomto odkaze: https://forms.office.com/e/HnzSrPZ8tD?origin=lprLink

Proces získání způsobilosti k zapojení do screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství s pozitivním záchytem zahrnuje tyto kroky:

 1. Vyplnění formuláře
 2. Kontrola formuláře Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR a ČES ČLS JEP
 3. Vytvoření seznamu celorepublikové sítě ambulantních pracovišť s odborností endokrinologie nebo diabetologie, které budou zajišťovat péči o ženy s pozitivním výsledkem testu v rámci screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství, kam
  bude těhotná žena s pozitivním výsledkem testu referována od gynekologa

Seznam bude k dispozici na webových stránkách ČES ČLS JEP a Ministerstva zdravotnictví  ČR.

Zařazení zdravotnického zařízení do tohoto seznamu je podmínkou k nasmlouvání nových screeningových výkonů se zdravotní pojišťovnou.

Jedná se o tyto nové výkony:

 • 14300: VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM
  TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU
 • 14301: KONTROLA ŽENY S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU V
  TĚHOTENSTVÍ

UPOZORNĚNÍ: vyplnění tohoto DOTAZNÍKU NENAHRAZUJE nasmlouvání nových výkonů. Musíte individuálně zažádat na pobočky pojišťovny (VZP a další) dle zvyklostí.

V případě dotazů se obracejte na:
Ing. Lenka Tomášková
Národní screeningové centrum
Mobil: +420 723 326 786 
E-mail: Lenka.Tomaskova@uzis.cz

S pozdravem
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Vědecký sekretář České endokrinologické společnosti ČLS JEP