Stanovisko ČES ČLS JEP k současnému vykazování výkonů sonografie a punkce štítné žlázy

Stanovisko ČES ČLS JEP k současnému vykazování výkonů sonografie a punkce štítné žlázy

Při řešení sporu se zdravotními pojišťovnami při odmítnutí současného vykazování výkonů sonografie a punkce štítné žlázy je třeba vycházet z pravidel pro vykazování, která jsou uvedena v Seznamu zdravotních výkonů, a to jak z obecných pravidel pro vykazování, tak ze speciálních podmínek pro vykazování uvedených u těchto konkrétních výkonů. Velmi důležité v jednání se zdravotními pojišťovnami k obsahu výkonu 14220 je Stanovisko autorské odborné společnosti (viz níže).

Obecná pravidla pro vykazování výkonů stanoví Seznam zdravotních výkonů v Kapitole 2
Co se týče speciálních podmínek stanovených pro vykazování výkonu 14220, je popis výkonu následující: Invazivní odběr tkáně tenkou jehlou z patologických útvarů
štítné žlázy, útvarů na krku a hlavě pod sonografickou kontrolou k cytologickému vyšetření a stanovení dalšího diagnostickou-terapeutického postupu (viz také registrační list k výkonu zveřejněný na https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/14220, kde je uveden i detailní popis výkonu).
Žádné speciální podmínky pro vykazování zde uvedeny nejsou, současně není uvedeno, že výkon 14220 nelze vykazovat společně sonografickým vyšetřením.
Co se týče sonografických vyšetření (výkony 09135, 09137, 09139), je v Seznamu zdravotních výkonů jako speciální podmínka uvedeno pouze to, že musí být
provedena obrazová dokumentace.

Výbor ČES JEP považuje za oprávněné při punkci štítné žlázy tenkou jehlou pod UZ kontrolou vykazovat paralelně kód 14220 (vlastní punkce navigovaná UZ) a jeden z kódů pro UZ [09139 (UZ 3 orgánů) nebo 09137 (UZ 2 orgánů) nebo 09135 (UZ 1 orgánu)], protože jde o dvě různé procedury a UZ navigace punkce spojená s UZ
vyšetřením konkrétního uzlu nenahrazuje komplexní vyšetření okolního parenchymu obou laloků štítné žlázy, regionálních lymfatických uzlin, příštítných tělísek, event.
dalších orgánů a tkání na krku. 

Klíčové pro uznání společného vykazování výkonu 14220 a sonografického vyšetření bude obhájení naplnění obou výkonů při vyšetření pacienta v ten samý den a rovněž zápis obou výkonů ve zdravotnické dokumentaci.
Argumentaci lze podložit i materiály, kterými byl zdůvodněn návrh na zakotvení výkonu 14220 do Seznamu zdravotních výkonů v minulosti, z nichž vyplývá, že
součástí výkonu není diagnostické ultrazvukové vyšetření, ale pouze samotná punkce již diagnostikovaného patologického útvaru pod sonografickou kontrolou.

Zpracovali: MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D., doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Schválil výbor ČES ČLS per rollam dne 8. 3. 2024