Odborné stanovisko ČES ČLS JEP k výpadku přípravku s propylthiouracilem (Propycil)

Odborné stanovisko ČES ČLS JEP k výpadku přípravku s propylthiouracilem (Propycil)

V současné době není známo, jak dlouho bude dodávka přípravku Propycil přerušena. ČES ČLS JEP doporučuje:

  1. V léčbě tyreotoxikózy používat preferenčně methimazol (thiamazolu).
  2. Bez ohledu na dostupnost/nedostupnost přípravku Propycil stále platí, že u případů lehkých vedlejších účinků methimazolu (kožní vyrážka a GIT intolerance) je vhodné v léčbě methimazolem pokračovat a v prvním případě kombinovat s protialergickými léky (antihistaminika nebo glukokortikoidy) a v druhém případě užívat lék uprostřed jídla. V případě závažných nežádoucích účinků methimazolu (agranulocytóza, hepatopatie, ANCA vaskulitida) je nutné léčbu ukončit (záměna za propylthiouracil se nedoporučuje) a připravit pacienta k totální tyreoidektomii, nebo v lehčích případech zvážit léčbu radiojódem.
  3. Ženy v reprodukčním věku, které užívají methimazol, musí být důkladně poučeny o možných nežádoucích důsledcích na plod při jeho užívání v do ukončeného 12. týdne gravidity a má jim být doporučena účinná antikoncepce. Pokud už k nežádoucímu otěhotnění při užívání methimazolu dojde, tak se v období do 12. týdne gravidity doporučuje v lehčích případech léčbu přerušit, nebo, neumožní-li klinický stav úplné přerušení léčby, tak podávat co nejnižší účinné dávky. Ženu je vždy nutné o možných negativních důsledcích methimazolu (ale i propylthiouracilu) na plod informovat. Stejný postup platí, pokud se tyreotoxikóza v první trimestru gravidity diagnostikuje nově.
  4. U kojících žen je první volbou i na nadále methimazol.

Vypracoval: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Schválil výbor ČES ČLS JEP na zasedání 26. 3. 2024