Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2024)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 26. 3. 2024
Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2024)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Vlček
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Weiss
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Stejskal

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA

 1. Výbor schválil program schůze dne 26. 3. 2024.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 9. 1. 2024.
 3. Z důvodu kolize s meetingem ETA výbor ČES ČLS JEP navrhuje, aby se schůze výboru na MZ ČR za účasti ministra zdravotnictví konala 12. 11. 2024 (zasedací místnost MZ ČR č. 355). Schůze výboru 10. 9. 2024 se bude konat v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.
 4. Výbor pověřil prof. Krška dalším jednáním o zprostředkování daru společnosti Sandoz společnosti IBA na provoz registru REPAR prostřednictvím ČES ČLS JEP resp. ČLS JEP.
 5. Výbor navrhl následující přednášky do Endokrinologického bloku XXXI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP (Kongresové centrum v Praze, 30. 10. - 2. 11. 2024): Tereza Grimmichová (Praha): Indikace a rozsah operačních výkonů na štítné žláze a příštítných tělískách, Karel Starý (Brno): Neuroendokrinní tumory, Jan Schovánek (Olomouc): Endokrinní orbitopatie.
 6. Výbor schválil následující vyzvané řečníky na 47. Endokrinologické dny v Bratislavě (17. - 19. 10. 202) – bez titulů podle abecedy: Běla Bendlová, Tereza Grimmichová, Jan Krátký a Zuzana Krátká. Názvy přednášek budou upřesněny.
 7. Výbor schválil snížení části členského příspěvku odborné společnosti na 100,- Kč ročně pro studentku Anežku Varausovou.
 8. Výbor po tajném hlasování udělil následující ceny pro vítěze soutěže o nejlepší publikace v roce 2023:
  - cenu prof. Marka za nejlepší práci v časopise autora bez ohledu na věk MUDr. Lukáši Plachému, Ph.D. a kolektivu za článek Plachy L, Amaratunga SA, Dusatkova P, Maratova K, Neuman V, Petruzelkova L, Zemkova D, Obermannova B, Snajderova M, Kolouskova S, Sumnik Z, Lebl J, Pruhova S. Isolated growth hormone deficiency in children with vertically transmitted short stature: What do the genes tell us? Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Jan 13;13:1102968;
  - cenu prof. Stárky za nejlepší práci v časopise autora do 35 let Mgr. Barboře Bulanové, Ph.D. a kolektivu za článek Bulanova Pekova B, Sykorova V, Mastnikova K, Vaclavikova E, Moravcova J, Vlcek P, Lancova L, Lastuvka P, Katra R, Bavor P, Kodetova D, Chovanec M, Drozenova J, Matej R, Astl J, Hlozek J, Hrabal P, Vcelak J, Bendlova B. RET fusion genes in pediatric and adult thyroid carcinomas: cohort characteristics and prognosis. Endocr Relat Cancer. 2023 Oct 26;30(12):e230117;
  - cenu za nejlepší monografii doc. MUDr. Ludmile Brunerové, Ph.D. a kolektivu za knihu Ludmila Brunerová, Jana Urbanová, Jan Brož: Diabetes u endokrinopatií a endokrinopatie u diabetu, Grada Publishing, 2023, 248 stran.
  Všechny kategorie jsou spojeny s odměnou 20 000,- Kč.
 9. Výbor nominoval do soutěže předsednictva ČLS JEP o Ceny za nejlepší vědecké práce vydané v roce 2023 publikaci Plachy L, Amaratunga SA, Dusatkova P, Maratova K, Neuman V, Petruzelkova L, Zemkova D, Obermannova B, Snajderova M, Kolouskova S, Sumnik Z, Lebl J, Pruhova S. Isolated growth hormone deficiency in children with vertically transmitted short stature: What do the genes tell us? Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Jan 13;13:1102968.
 10. Výbor schválil odborné stanovisko ČES ČLS JEP k výpadku přípravku s propylthiouracilem (Propycil), které bude umístěno na webové stránky.
 11. Výbor doporučil, aby se na základě současných poznatků používal v případě farmakoterapie prolaktinomu v první volbě cabergolin. Výbor pověřil MUDr. Kosáka a MUDr. Krčmu o vypracování návrhu na změnu indikačních omezení přípravku
  s cabergolinem.
 12. Výbor schválil záměr obnovit specializační vzdělávání v oboru Klinická antropologie.
 13. Výbor schválil žádost o cestovní grant ČES MUDr. Drugdy z FNHK pro autory do 35 let na pokrytí výdajů spojených s účastí na ECE 2024 ve Stockholmu. Poster „Falsely eleveted function tests due to laboratory interference“. Část výdajů by měla být pokryta z grantu ECE.
 14. Výbor schválil udělení čestného členství ČES ČLS JEP prof. MUDr. Michalovi Krškovi, DrSc., MBA a doc. Ing. Radovanu Bílkovi, CSc., a navrhl udělení čestného členství ČLS JEP doc. MUDr. Jiřině Zapletalové, Ph.D., vše včetně osvobození od platby členských příspěvků.
 15. Výbor schválil následující nové členy ČES ČL JEP:
  MUDr. Barbora Navrátilová, Orlickoústecká nemocnice
  MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, Poliklinika Železný Brod s.r.o.
  MUDr. Dagmar Kadlecová, Vojenská nemocnice Brno
  MUDr. Zuzana Buriánková, Moje ambulance Čelechovice na Hané
  MUDr. Darina Aleksijević, Ph.D., Dětská klinika FN Olomouc
  MUDr. Blanka Zaňková, Edumed s.r.o. Jaroměř
  MUDr. Kristýna Mrázová, Edumed s.r.o. Jaroměř
  MUDr. Radek Šimák, Interní klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  MUDr. Martina Kulinová, Dětské oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
  MUDr. Martina Petrášková, Nemocnice České Budějovice a.s.
  MUDr. Barbora Holá, 3. IK VFN
  MUDr. Johana Gallová, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  MUDr. Pavlína Korcová, Endokrinologie Klánovice s.r.o
  MUDr. Alice Dundrová, Nemocnice Blansko
 16. Data dalších schůzí určil výbor následovně:
  - 23. 5. 2024 v rámci Hradeckého postgraduálního kurzu
  - 10. 9. 2024 v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  - předběžně 12. 11. 2024 v zasedací místnosti č. 355. MZ ČR v Praze (nutno vyčkat na
  potvrzení z MZ ČR).

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 29. 3. 2024