Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2024)

Zápis ze schůze výborů České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané na Univerzitě Hradec Králové, salonek SM2 dne 23. 5. 2024
Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2024)

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Gabalec, Hána sr., Ježková, Jiskra, Kosák, Krčma, Kršek, Lebl, Vlček, Zelinka
Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Šnajderová, Šumník
Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Hána jr., Stejskal, Weiss
Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Stejskal

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, DrSc., MBA

 1. Výbor schválil program schůze dne 23. 5. 2024.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 26. 3. 2024.
 3. Výbor schválil následující zástupce ČES ČLS JEP do komise pro výběrová řízení v oboru endokrinologie Magistrátu hl. m. Prahy: doc. Límanová, prof. Hána, MUDr. Stejskal a MUDr. Weiss.
 4. Po široké diskuzi výbor schválil konání Endokrinologických dnů 2025 v termínu 16. - 18. 10. 2025 v Olomouci.
 5. Prof. Kršek připravil vyjádření výboru ČES k žádosti SÚKL o stanovení úhrady přípravku s osilodrostatem. Výbor stanovisko schválil včetně dodatku, který připravili MUDr. Kosák a MUDr. Krčma.
 6. Výbor doporučil, aby ČES ČLS JEP podala žádosti o nové výkony v odbornosti 104 - endokrinologie pro mini-invazivní výkony v terapii u tyreoidálních uzlů: chemická (ethanolová) ablace a termická ablace.
 7. Výbor pověřil doporučil doc. Ježkovou vytvořením stručného národního doporučeného postupu pro terapii prolaktinomů, který bude podkladem pro zahájení řízení o změně preskripčního omezení s cílem používat cabergolin jako lék první volby.
 8. Data dalších schůzí určil výbor následovně:
  - 10. 9. 2024 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  - předběžně 12. 11. 2024 v zasedací místnosti č. 355. MZ ČR v Praze (nutno vyčkat na potvrzení z MZ ČR).

Na závěr prof. Kršek poděkoval členům za účast na zasedání a poté bylo jednání ukončeno.

zapsal Jan Jiskra, 31. 5. 2024