Vzdělávání

Termíny předatestačních kurzů

LF UK Plzeň 

  • Předatestační kurz z diabetologie: 7. 3.-11. 3. 2022
  • Předatestační kurz z endokrinologie: 14. 3.-18. 3.2022 

3. LF UK

  • Předatestační kurz z diabetologie: 19. 9.-23. 9. 2022
  • Předatestační kurz z endokrinologie: 26. 9.-30. 9. 2022