Vzdělávání

Termíny předatestačních kurzů

FN Ostrava

1. LF UK

  • Předatestační kurz 11. 9. - 22. 9. 2023