2020

Zápis ze schůze Výboru ČES (březen 2020)

Zápis z jednání výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konaného z důvodu epidemiologické situace (pandemie koronaviru) korespondenční formou dne 17. 03. 2020

Jednání vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

  1. Výbor schválil program jednání dne 17. 3. 2020.
  2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 7. 1. 2020.
  3. Prof. Kršek informoval o ECE 2020 v Praze. Vzhledem k pandemii koronaviru byl květnový termín konání ECE zrušen a programový výbor ESE bude jednat o náhradním termínu a event. i náhradním místu konání.
  4. Způsob předání ceny prof. Schreibera prof. Hamplovi bude upřesněn. Pokud to situace dovolí, je nejbližším možným termínem květnová schůze výboru.
  5. Prof. Kršek podal zpráva z meetingu ECAS v listopadu 2019 – „ESE-National Affiliated Society Representation Proposal – consultation document with the ESE National Affiliated Societies“. Výbor hlasováním odsouhlasil příspěvek 2,5 EUR na 1 člena ČES.
  6. Prof. Kršek informoval o konání Slovenských endokrinologických dny 2020 ve Starém Smokovci. Výbor ČES ČLS JEP navrhuje následující vyzvané přednášky:

⦁ Kršek M.: Protinádorová imunoterapie a endokrinní poruchy ⦁ Ježková J.: Novinky v prolaktinomech ⦁ Jiskra J.: Tyreotoxikóza v graviditě ⦁ Čáp J.: Primární hypoparatyreóza – limity konvenční terapie a definice nedostatečné kompenzace ⦁ Stárka L., Dušková M., Vítků J.: Androgeny adrenálního původu ⦁ Grimmichová T.: Léčit subklinická onemocnění štítné žlázy? Kdy, koho a proč?    ⦁ Dušková M.: Steroidní diagnostika – principy, úskalí a specifika ⦁ Včelák J., Bendlová B.: Využití molekulárně genetických metod při diagnostice a léčbě endokrinopatií   ⦁ Vosátková M.: Laboratorní di­agnostika v endokrinologii, naše možnosti ve třetí dekádě 21. století ⦁ Hána V.: Kisspeptin – přehled a klinické výstupy ⦁ Bílek R.: Tyreoglobulin v patofyziologii štítné žlázy

7. O konání „Týdnu štítné žlázy“, který se má konat ve dnech 25. –31. 5. 2020, není zatím rozhodnuto. Je možné, že akce bude muset být z důvodu pandemie koronaviru zrušena, či změněn její formát.

8. Výbor schválil, aby dar členů výboru ve výši 7500,– Kč určený prof. Markovi, byl předán Hospicu Svatého Štěpána v Litoměřicích, kam právě prof. Marek za svého života přispíval.

9. Mezioborový seminář „Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství“, který se měl konat 18. 3. 2020 byl kvůli koronaviru zrušen. O náhradním termínu se bude jednat.

10. Do soutěže o ceny ČES pro nejlepší publikace v roce 2019 se zatím přihlásili MUDr. Václav Hána ml. a doc. R. Bílek. Termín pro odesílání dalších návrhů je do 30. 4. 2020.

11. Výbor odsouhlasil prof. Stárku jako kandidáta ČES na udělení letošní Ceny Jana Evangelisty Purkyně nejvýraznějším osobnostem ČLS JEP. Návrhy se posílají do konce března 2020 (https://www.cls.cz/…-brezna-1316).

12. O návrhu na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci vydanou v roce 2019 rozhodne výbor na květnové schůzi. Návrhy nutno za ČES odeslat do konce května 2020. (https://www.cls.cz/…e-ke-stazeni).

13. Výbor schválil doc. Límanovou a doc. Bílka jako zástupce ČES do Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu.

14. Výbor schválil novou členka ČES ČLS JEP RNDr. Michalu Vosátkovou.

15. Data dalších schůzí výboru:

⦁ 12. 5. 2020 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;

⦁ návrhy dalších podzimních schůzí budou upřesněny na květnové schůzi výboru.

Zapsal Jan Jiskra