2018

Zápis ze schůze Výboru ČES (duben 2018)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 17. 4. 2018

Soubory ke stažení