2020

Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2020)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 12. 05. 2020

Soubory ke stažení