2021

Zápis ze schůze Výboru ČES (květen 2021)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 11. 5. 2021

Přítomní členové výboru (bez titulů podle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková,
Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Vlček, Vrbíková, Weiss

Omluvení členové výboru (bez titulů podle abecedy): -

Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová

Omluvení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová, Stejskal

Jednání vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program jednání dne 11. 5. 2021.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 9. 3. 2021.
 3. Prof. Kršek informoval o ECE 2021 a 2026.
 4. Prof. Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2021, které by se měly uskutečnit 14. - 16. 10. 2021 v Brně (hotel Voroněž).
 5. Doc. Ježková a prof. Šumník informovali o nových webových stránkách ČES ČLS JEP. Výbor schválil umístění odkazu na časopis DMEV a základních informací o ordinacích endokrinologů na webové stránky ČES ČLS JEP.
 6. Výbor předběžně odsouhlasil umístění odkazů na vybrané články z prestižních endokrinologických časopisů, event. jejich abstrakt a komentářů k nim, na webové stránky ČES ČLS JEP. O podrobnostech (výběr článků, frekvence aktualizace, odměna za abstrakta a komentáře, sponzoring apod.) bude výbor dále jednat.
 7. Doc. Ježková informovala o on-line setkání pacientů s Addisonovou chorobou otevřené pro pacienty s onemocněním hypofýzy a nadledvin 16. 6. 2021 od 16:30 hod.
 8. Doc. Jiskra informoval o návrhu ČSUM na vytvoření nových funkčních licencí v sonografii. Výbor doporučil, aby podmínky pro získání funkční licence v endokrinologické sonografii byly totožné s těmi, které jsou uvedené ve Vzdělávacím programu specializačního oboru endokrinologie a diabetologie.
 9. Výbor schválil udělení ceny prof. Schreibera za rok 2020 MUDr. Dagmar Kodedové. Cena bude předána na Endokrinologických dnech v Brně 2021.
 10. Cena prof. Schreibera za rok 2019 bude prof. Hamplovi předána na schůzi výboru 7. 9. 2021.
 11. Na základě výsledků tajného hlasování udělil Výbor ceny ČES ČLS JEP za nejlepší publikace v roce 2020:
  - v kategorii autorů do 35 let práci Plachý L, Dušátková P, Maratová K, Petruželkova L, Zemková D, Elblová L, Kučerová P, Toni L, Koloušková S, Šnajderová M, Šumník Z, Lebl J, Průhová S. NPR2 Variants Are Frequent among Children with Familiar Short Stature and Respond Well to Growth Hormone Therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Mar 1;105(3).
  - v kategorii autorů bez ohledu na věk práci Peková B, Sýkorová V, Dvořáková S, Václavíková E, Moravcová J, Katra R, Astl J, Vlček P, Kodetová D, Včelak J, Bendlová B. RET, NTRK, ALK, BRAF, and MET Fusions in a Large Cohort of Pediatric Papillary Thyroid Carcinomas. Thyroid. 2020 Dec;30(12):1771-1780.
  - v kategorii monografie: cena nebyla udělena, nikdo se nepřihlásil
 12. Výbor doporučil úpravu podmínek soutěže o cenu ČES ČLS JEP za nejlepší publikace. Členové výboru si připraví návrhy úprav, o kterých budou jednat na dalších schůzích v září 2021 a listopadu 2021.
 13. Prof. Hána informoval o nedostupnosti p.o. přípravku s testosteronem. K 1. 1. 2021 byla ukončena výroba p.o. testosteronu (přípravek Undestor cps.). Prof. Hána jednal s firmou AV Medical, která v minulosti při výpadcích výroby Undestoru zajišťovala dovoz PMSTestosterone cps. Aktuální náklady na zajištění dovozu PMS-Testosterone cps. vycházejí při stávající úhradě zdravotními pojišťovnami s velkým doplatkem pro pacienta (cca 800 Kč/měsíc). Za těchto podmínek nelze očekávat dostatečný odběr preparátu pacienty a náklady na dovoz by ještě vzrostly. Při jednání prof. Hány a prof. Krška s VZP bylo zvýšení úhrady zamítnuto. V tuto chvíli tedy není v ČR k dispozici p.o. testosteron. Stejná situace je nyní i v jiných evropských zemích (informace z Holandska a Belgie). Podobný preparát Jatenzo cps. by byl ještě dražší.
 14. Na žádost prof. Krška výbor schválil přednášky do endokrinologického bloku on-line konference LEDIM (25. 6. 2021 11-12 hod: Aktuality v endokrinologii: M. Kršek: Incidentalomy hypofýzy, J. Jiskra: Incidentalomy štítné žlázy, T. Zelinka: Incidentalomy nadledvin.
 15. Doc. Šnajderová informovala o SLP pro Brevactid a LHRH, které skončí k 31.12.2021. O jejich prodloužení bude firma dále jednat.
 16. Prof. Čáp informoval o možných termínech Hradeckého postgraduálního kurzu v endokrinologie v květnu 2022 (definitivní termín bude ještě upřesněn).
 17. Od 24. 5. 2021 se uskuteční týden štítné žlázy, jehož ústředním tématem bude dopad pandemie nemoci COVID-19 na choroby štítné žlázy.
 18. Změny členské základny:
  Výbor schválil následující nové členy:
  - MUDr. Filip Šustr, FNUSA, Brno
  - MUDr. Vít Rosa, Masarykova nemocnice, Rakovník
  Výbor schválil úplné osvobození od členských příspěvků z důvodu rodičovské
  dovolené pro:
  - MUDr. Smejkalová Pavla, Ledeč nad Sázavou (na období 2020-2021)
  - MUDr. Solarová Zuzana, Praha (na období 2021-2023)
  - MUDr. Králová Alice, Opava (na období 2021-2022)
  Zrušená členství:
  - MUDr. František Orolin
 19. Data dalších schůzí výboru
  - 7. 9. 2021 v 15,00 v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, následovat bude schůze programového výboru Endokrinologických dnů 2021
  - 9. 11. 2021 v 15,00 v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Zapsal, 11. 5. 2021 Jan Jiskra

Soubory ke stažení