2017

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2017)

Zápis ze schůze Výboru české endokrinologické společnosti ČES JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 10. 1.2017