2019

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2019)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 8. 1. 2019

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Čáp, Dvořáková, Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Marek, Šnajderová, Šumník, Vlček, Vrbíková, Weiss Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Cvejn, Novák Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Stejskal Omluvení členové revizní komise: Límanová

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 8. 1. 2019.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 13. 11. 2018.
 3. Prof. Čáp informoval o přípravách Endokrinologických dnů 2019. Termín pro doručení přihlášek k aktivní účasti je 30. 6. 2019. Výše registračních poplatků ani podmínky pro udělení cestovních grantu autorů s aktivní účastí do 35 let se nemění.
 4. Výbor schválil záštitu ČES ČLS JEP nad 8. cyklem jarních endokrinologických seminářů pořádaných firmou Merck (lektoři: prof. Kršek, prof. Vlček, MUDr. Starý).
 5. Výběrového řízení 17. 1. 2019 v 10:20 (v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – místnost 1088 / I. patro, přihlášení uchazeči: Milan Kvapil s.r.o.) se za ČES ČLS JEP zúčastní MUDr. Stejskal.
 6. Výbor ČES ČLS JEP vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikace v roce 2018. Návrhy se budou posílat elektronicky na e-mailovou adresu: jan.jiskra@lf1.cuni.cz Termín pro odesílání návrhů je do 26. 4. 2019. Podmínky se nemění a lze je nalézt na webu ČES ČLS JEP (http://www.endokrinologie.cz/…-za-rok-2017).
 7. Doc. Šnajderová informovala o konání „Jarního endokrinologického sympozia“ 26. – 27. 4. 2019 v Liblicích. Informace včetně programu budou zveřejněny na webu ČES ČLS JEP. Seminář je ohodnocen kredity ČLK. Přednášející neplatí poplatky ani ubytování, mají dopravu autobusem zdarma a nárok na příspěvek na benzin.
 8. Doc. Bendlová informovala o možnosti stanovení tyreoglobulinu v séru jako markeru jodového deficitu v graviditě. Výbor prozatím nedoporučil, aby toto vyšetření bylo součástí rutinní péče o těhotné a bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění zejména z důvodu špatné standardizace, neznámé intraindividuální variability a absenci mezních hodnot odpovídajících jednotlivým stupňům jodového deficitu. Výbor ale vítá další výzkum v této oblasti s cílem vyřešit výše uvedené nejasnosti.
 9. Výbor schválil, aby z prostředků ČES ČLS JEP byl uhrazen dar k narozeninám prof. Markovi do výše 10 000,– Kč.
 10. Výbor schválil přijetí následujících nových členů ČES ČLS JEP: Mgr. David Gakuškja, MUDr. Jindřich Lukáš, CSc. a MUDr. Zuzana Vrublová.
 11. Data dalších schůzí výboru
 • 5. 3. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS následovaná schůzí Programového výboru Endokrinologických dnů 2019 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 14. 5. 2019 v 15:00 00 schůze výboru ČES ČLS následovaná schůzí Programového výboru Endokrinologických dnů 2019 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 3. 9. 2019 v 15:00 00 schůze výboru ČES ČLS následovaná schůzí Programového výboru Endokrinologických dnů 2019 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 12. 11. 2019 v 15:00 schůze výboru ČES ČLS v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

10. 1. 2019 Zapsal Jan Jiskra