2020

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2020)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 07. 01. 2020

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Šnajderová, Šumník, Weiss

Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Novák, Vlček, Vrbíková

Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová

Omluvení členové výboru revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová, Stejskal

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program schůze dne 7. 1. 2020.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 12. 11. 2019.
 3. Prof. Kršek informoval o přípravách ECE 23. – 26. 5. 2020.
 4. Prof. Kršek informoval o konání „Týdnu štítné žlázy, 25.-31.5. 2020. Výbor schválil, aby nosným tématem byla „Štítná žláza ve stáří“.
 5. Prof. Kršek informoval o Mihai Coculescu Society of Androgenology & Adrenal TumorS (MC-AGATAS).
 6. Výběrového řízení pro obor endokrinologie (16. ledna 2020 v 10:45, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – místnost 1088 / I. patro) se zúčastní prof. Hána.
 7. Výbor schválil udělení ceny prof. Schreibera prof. RNDr. Richardu Hamplovi, DrSc. Cena je spojena s finanční odměnou 29 411,– Kč.
 8. Doc. Jiskra informoval o konání Mezioborového semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství (místo konání: Emauzské opatství (Refektář), Vyšehradská 320/49, Praha 2), datum a čas konání: 18. 3. 2020, 13:00 – 18:30 hod).
 9. Výbor navrhl následující členy Pracovní skupiny pro endokrinní orbitopatii (podle abecedy):endo­krinologové: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. (FN Hradec Králové), doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. (VFN a 1. LF UK, Praha), prof. MUDr. David Karásek, Ph.D. (FN Olomouc), MUDr. Zdeněk Novák, CSc. (Endokrinologický ústav, Praha); MUDr. Jan Schovánek, Ph.D. (FN Olomouc);oftalmologové: MUDr. Pavel Diblík, MBA (VFN, Praha), MUDr. Marta Karhanová, FEBO (FN Olomouc), MUDr. Markéta Macháčková, Ph.D. (FN Hradec Králové).
 10. Výbor pověřil as. MUDr. Janu Ježkovou, Ph.D., aby zjistila podrobnější informace o možnosti vyšetření protilátek Anti-Rabphilin-3A u pacientů s podezřením na neurohypofyzitidu.
 11. Data dalších schůzí výboru:
 • 17. 3. 2020 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN;
 • 12. 5. 2020 v 15:00 v knihovně III. interní kliniky 1. LF a UK VFN.

Praha 7. 1. 2020

Zapsal Jan Jiskra