2021

Zápis ze schůze Výboru ČES (leden 2021)

Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané on-line dne 12. 1. 2021

On-line připojení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Vlček, Vrbíková,

Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Weiss

On-line připojení členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová

Omluvení členové výboru revizní komise (bez titulů podle abecedy): Límanová, Stejskal

 

Jednání vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 1. Výbor schválil program jednání dne 12. 1. 2021.
 2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 12. 5.
 3. Šalbabová a Mgr. Pudilová přednesli on-line prezentaci nabídky na úpravu webových stránek ČES. Prof. Kršek představil nabídku firmy Trilobite technologies, s.r.o na mobilní aplikaci pro ČES, včetně event. úpravy webových stránek. MUDr. Cvejn navrhl, aby definitivní rozhodnutí o dodavateli bylo rozhodnuto po zohlednění nabídek několika firem, což výbor schválil.
 4. Kršek informoval o zrušeném ECE 2021 v Praze z důvodu pandemie koronaviru. Podle předběžných informací by se ECE měl konat v Praze v roce 2026. V květnu 2021 se uskuteční virtuální ECE formou webové konference.
 5. Kršek a prof. Čáp informovali o Endokrinologických dnech 2021, které by se měly uskutečnit 14. - 16. 10. 2021 v Brně (hotel Voroněž). Výbor schválil programový výbor ve složení (bez titulů podle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, Ježková, Jiskra, Hána, Kršek, Lebl, Novák, Vlček, Vrbíková, Šnajderová, Šumník, Weiss. Návrhy bloků a vyzvaných přednášek členové programového výboru připraví do příští schůze.
 6. Členové výboru se předběžně dohodli, že ceny prof. Schreibera a ceny za nejlepší publikace budou předány buď na některé z příštích schůzí nebo na Endokrinologických dnech 2021 v Brně (cena prof. Schreibera - prof. Hampl, ceny za nejlepší publikace doc. Bílek, MUDr. Hána jr., MUDr. Kopečková).
 7. Výbor ČES ČLS JEP vyhlásil soutěž o ceny ČES ČLS JEP za nejlepší publikace v roce 2020. Termín pro odesílání návrhů je do 30. 4. 2021. Pravidla jsou na webových stránkách ČES ČLS JEP.
 8. Hána informoval o p.o. substituci testosteronu. Přípravek Undestor se přestal k 31.12.20 vyrábět a v současnosti není na trhu v ČR jiný testosteron k p.o. substituci. Prof. Hána zahájil jednání k zajištění náhradního p.o. testosteron undekanoátu. V minulosti, v době výpadku Undestoru, se dovážel PMS-testosteron cps, balení po 100 cps, z Kanady. V současnosti by bylo možné ho dovézt za cenu výrobce 700 Kč, což je 982,30 Kč pro konečného spotřebitele. Při aktuálních úhradách by byl doplatek pro pacienta na 1 balení 700,0 Kč. Usilujeme o zajištění preparátu pro český trh a dosažení příznivější úhrady. Při vysokém doplatku hrozí neužívání léku pacienty s rozvojem odpovídajících zdravotních následků (anemie, osteoporóza apod.).
 9. Výbor odsouhlasil stanovisko ČES ČLS JEP k očkování proti nemoci Covid 19: Stanovisko výboru ČES ČLS JEP k očkování proti nemoci Covid 19 vydané na základě aktuálně dostupných informací

- přítomnost autoimunitní endokrinopatie není kontraindikací očkování proti nemoci Covid 19;

- benefity očkování proti nemoci Covid 19 převyšují u pacientů s autoimunitními endokrinopatiemi rizika;

- nejsou žádné důkazy pro to, že by se po očkování proti nemoci Covid 19 měla nějak měnit nebo upravovat zavedená endokrinologická péče (např. kratší intervaly kontrol apod.).

 1. Výbor schválil následující změny členské základny:

noví členové (již schváleno per rollam):

Mgr. Barbora Peková (pracoviště Endokrinologický ústav)

MUDr. Peter Riško (2. IK FNKV)

MUDr. Monika Turanská (Interní odd. nemocnice Břeclav)

zrušená členství:

MUDr. Pomahačová (na vlastní žádost)

MUDr. Lenka Karzelová (neplatila příspěvky a chce členství ukončit)

 1. Data dalších schůzí výboru v knihovně/Charvátově sále 3. interní kliniky 1. LF a UK nebo on-line (bude upřesněno):

- 9. 3. 2021 od 15:00, poté bude následovat schůze programového výboru Endokrinologických dnů 2021

- 11. 5. 2021 od 15:00

 

Zapsal, 13. 1. 2020                                                                                        Jan Jiskra